دسته: March 2018

  • قره باغ غزنی را طرف توجــه قرار بدهیم

    قره باغ غزنی را طرف توجــه قرار بدهیم

    نصیرمهرین بیدادی را که تا حال، نبود امنیت و عاملان آن ایجاد کرده است، آنگاه بیشتر ومتبارزتر طرف توجه قرارگرفته است که گلوهای بریده شده اند، سینه های دریده و جمعی گروگان. این بیداد لگام گسیخته که طی سالیان متمادی قربانی می گیرد و خواب را از چشمان مردم ربوده ، در کمند نیامده است. […]

  • دنیای همایون عزیزی، شاعر شناخته شده

    دنیای همایون عزیزی، شاعر شناخته شده

    همایون عزیزی یک تن از شاعران روشن دل کشور در سال ۱۳۶۴ ه–ش) در قریه ی قلعه لقمان ولایت کابل چشم به جهان گشود. وی از مادر نابینا به دنیا آمده است. همایون عزیزی را پدر و مادرش در سن شش ساله گی شامل مکتب نابینایان نمودند. همایون در کنار درس های مکتب به آموختن […]