تازه ها :

Events 2019

دختران مخفی

پرتونادری سخنان نخستین پس از آن که به تعبیر زنده یاد شایق جمال، آن« لعل بدخشان هنر»سیده مخفی چهره در پردۀ خاک کشید، دیگر تا یک دهه پیش بانوان سخنور بدخشان یارای آن را نیافتند تا شعر خود را در سطح کشور مطرح کنند، به زبان دیگر بدخشان در نیم سدۀ گذشته شاعربانوی شناخته شده در سطح کشور نداشته است.البته ... بیشتر بخوانید »

بهار سعید و کوتاه سرایی

پرتو نادری  در آن روزگاران دور که هنوز صدای تفنگ برهمه صداها غلبه نداشت، من در دانش‌کدۀ علوم دانشگاه کابل درس می‌خواندم؛ تازه داشتم راهم را به سوی شعر می‌گشودم. در آن زمان هر دانش‌کده‌یی از خود مجله‌یی داشت که هر سه ماه، یک‌بار زیر چاپ می‌رفتند. سه ماه‌نامۀ دانش‌کدۀ زبان و ادبیات « ادب»نام داشت، تا نشر می‌شد می‌رفتم و یک جلد ... بیشتر بخوانید »

انتخاباتِ سرنوشت ساز

دولت دولتیار (تبصره و تأمل در باب ماهیت تیم اشرف غنی، دولت سازی یا دولت ستیزی) در این یادداشت به نقد وبررسيِ تیم دولت ساز می پردازم.در این انتخابات چند تیم بلحاظ پایگاه اجتماعی، داشتن منابع و قدرت و تأثیر گذاری در افكار عمومی مطرح است؛ تیم دولت سازِ غنی، تیم ثبات و همگرایی عبدالله و تیم عدالت و امنیت ... بیشتر بخوانید »

A blast in Dubai hotel, Kabul

Kabul was yet hit by another bloody incident which left families mourning for their loved ones. According to the local reports the death toll from the blast which happened in the city of Kabul’s West end has reached at least 63 and another hundred and fifty have been wounded so far. The Taliban have claimed responsibility for the attack stating that ... بیشتر بخوانید »

Petition addressed to the government of the Islamic Republic of Afghanistan

 فراخوان برای دادخواهی Mohammad Ahmadi must be released!   Mr. Mohammad Zaman Ahmadi has spent the last seven years in jail and is sentenced to twenty years of prison for his alleged crime- writing about the Buddha statues in Bamyan and comparing idolatry with other religions. The article is neither an invitation nor a threat directed towards any faith or ... بیشتر بخوانید »

War casualties or genocide

By: Saboor Raheel This is the second incident in less than two weeks in which the mass killing of army soldiers in Northern and Eastern provinces are witnessed. Two weeks ago, 25 soldiers of Special Force commandos killed in an ambush in Buddhis Province while 37 others killed in-mass in Takhar Province. The suspicious point in such frequent incidents is ... بیشتر بخوانید »

The Taliban keep targeting defenceless civilians

Once again, the Taliban targeted civilians! Details. Kabul: Five people killed and 10 others were injured in a suicide attack in Kabul on the outskirts of the Ministry of Natural Resources. The attacker had been riding a motorcycle, said the Interior ministry spokesperson. The attack took place at around 8:10 a.m. today at the Milibus intersection in the 16th security ... بیشتر بخوانید »