دسته: 2017

 • بازهم در بارۀ گ. حکمتیار و رهایی زندانیان

  بازهم در بارۀ گ. حکمتیار و رهایی زندانیان

  نصیرمهرین قرینه های موجود، حاکی از آن است که شبکه های همسو با رهبردهای ویرانگر وآسیب زا در افغانستان، پای گ.حکمتیار را با موفقیت در پله های زینه یی از تبارز سیاسی و کارکرد قومی– نظامی نهاده اند. اهداف این برنامه نشان میدهد که حکمتیار نقش تبهکارانه تری را درمقایسه با پیشینه ها در چشم […]

 • خود سانسوری، میتواند خود فریبی باشد

  خود سانسوری، میتواند خود فریبی باشد

  نصیرمهرین 1 – نیاز به پایان دهی اعمال تبعیض آمیز اگر کسانی در پی شناخت افغانستان باشند، بهتر است افغانستان را از روی واقعیت های آن بشناسند. واقعیت های اجتماعی، فرهنگی، سطح رشد در زمینه های مختف در زمانۀ حاضر، عوامل شکل دهندۀ سیمای کنونی و یا در واقع رویکرد تاریخ شناسانه داشته باشند. این یادآوری […]

 • سیاست ترفند آمیز پاکستان

  سیاست ترفند آمیز پاکستان

  دکتر سید موسی صمیمی ۲۶ نوامبر ۲۰۱۷ زمانی که اسلام آباد بر ریش آقای ترمپ میخندد – آغاز سخن چندی قبل، در پیوست با دشواری های سیاست ایالات متحده امریکا در مورد پاکستان و آن هم در رابطه با “استراتژی نو” آقای دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا در مورد افغانستان چیزی نوشته بودم. در آن […]

 • نامی نگذاشتم

  نامی نگذاشتم

  نبشتۀ احسان سلام «باد برپنجره می‌زد؛ پنجره می‌لرزید در برابرباد. پنجره، پنج جره، جره می‌رود در برابر باد!» «نامش را خودت بگذار»، نام رمانی است که با چنین نثرشاعرانه و بازی هنرمندانه با واژه ها در بسترادبیات داستانی افغانستان ـ به ویژه رمان ـ زاده شد. در بخش نخستین رمان، راوی ـ نویسندۀ رمان ـ […]

 • کوچۀ نقد و نظریۀ ادبی- جمهوری سخن

  کوچۀ نقد و نظریۀ ادبی- جمهوری سخن

  نقد داستان از: محمدشاه فرهود رمان: نامش را خودت بگذار/ سلطان سالار عزیز پور / چاپ 2017 گذار از عشق مرقع … نقد داستان ؟ هزار و یک شب، مرگ را به تعویق می اندازد ، نا تمامی قصه را حکایت می کند. و داستان در عصر ما، حدیقه را از حدقه پنهان می کند. […]

 • «نامش را خودت بگذار» دغدغه‌های برای همه‌چیز

  «نامش را خودت بگذار» دغدغه‌های برای همه‌چیز

  یعقو ب یسنا درباره بعضی از متن‌ها نمی‌توان نوشت یا حداقل باید گفت نمی‌توان قضاوت کرد و برای قضاوت خویش دلیل تراشید وَ درباره قضاوت، توضیح داد؛ زیرا متن توطیه‌های لازم و فرافکنی‌های لازم را درباره خود، انجام داده است که قضاوت‌کردنِ مشخص درباره متن دچار چالش می‌شود. «نامش را خودت بگذار» نیز از جمله […]

 • آموزش پیشرفتهٔ طرحها میخانیکی

  آموزش پیشرفتهٔ طرحها میخانیکی

  اثر انجنیر احمد شیرزاد

 • شبگیر پولادیان، حماسه‌یی برای کوه

  شبگیر پولادیان، حماسه‌یی برای کوه

  پرتو نادری پولادیان یکی از چهره‌های درخشان شعر معاصر پارسی‌دری در افغانستان است. او هم‌چنان یکی از نماینده‌گان برجستۀ شعر پای‌داری نیز هست. پولادیان در دهۀ شست خورشیدی تلاش کرد تا با پایه‌گذاری یک نهاد فرهنگی زیر زمینی گونه‌یی از هم‌سویی را در میان شاعران مخالف دولت پدید آورد. با دریغ آن‌چه را که او […]

 • سه‌گانی سعیدی بر «جانماز چینی»

  سه‌گانی سعیدی بر «جانماز چینی»

  پرتو نادری شریف سعیدی با انتشار گزینۀ شعری « جانماز چینی» چنان می‌نماید که گویی یک باره از آن همه منظومه سرایی و شعرهای بلند به دنیای کوتاهه سرایی رو کرده است. جانمازچینی گزینۀ « سه‌گانی» های اوست. تازه ترین فرم کوتاهه سرایی در پارسی دری. سعیدی در این گزینه 138 سه‌گانی خود را که […]

 • “دایره شیطانی” استراتژی تازه ایالات متحده امریکا در مورد پاکستان

  “دایره شیطانی” استراتژی تازه ایالات متحده امریکا در مورد پاکستان

  دکتر سید موسی صمیمی Political Economy Promoting dialogue and discourse Dr. Said Musa Samimy Emalil: Samimy@t-online.de اکتوبر سال 2015 پس از چندین ماه بررسی و رایزنی، بالاخره دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا در اخیر ماه اگست ۲۰۱۷ استراتژی تاره ای کشورش را در قبال افغانستان اعلام کرد. ترمپ، برخلاف اظهارات قبلی اش در […]