تازه ها :

2016

بیدروغ با خودم …

حسیب نیما نيفزاييد ديوار دگر بر چار ديوارم كه از هر مانعي ، حتي خدا ، در خويش بيزارم خدا دیوار نه ، بن بست نه ، یک دشت آزادی ست  و من از رقصِ روزافزون دریا هاست تکرارم سفر دارم ، ولی با کفش های ترس تان در شب مبندید راه را بر من ، به فردا ها بدهکارم ... بیشتر بخوانید »

محمود درویش

پرتو نادری ( ما قربانیانی هستیم که جامۀ جلاد برتن کرده ایم) جای تردیدی نمی‌تواند وجود داشته باشد که محمود درویش پرچم افراختۀ شعر معاصر فلسطین در جهان است. به گونۀ خاص پرچم افراختۀ شعر پای‌داری فلسطین. گویی محمود درویش و شعر پای‌داری فلسطین دو روی یک سکه اند. آن‌جا که بحثی از شعر پای‌داری فلسطین به میان می‌آید نخستین ... بیشتر بخوانید »

ما و آزادی

شعری از عزیزالله نهفته بچه های محله وقتی کفترها از سر گنبد آبی مسجد عبور میکردند ما بچه های نیم قد محله صفیر صدای بال های کبوترها را آزادی ترجمه نمی کردیم آزادی خودش آنجا بود روی گنبد آبی پای درختان کاج که طوطی ها دنبال دُم های هم در شکل هفت و هشت از فراز آنها می گذشتند. آزادی ... بیشتر بخوانید »

شکسته های بی معنا…

قصهء کوتاه نویسنده: ظاهر تایمن ______________ تلفون را با قهر زد زمین… صورتش سرخ شده بود. دستانش می لرزيد. درنگی بی حرکت ايستاد. گوشی را از زمین برداشت. می خواست دوباره به حميد زنگ بزند. متردد بود. دل و نادل تلفون را دوباره سرجايش گذاشت. آهسته آهسته سوی اتاق خواب راه افتاد. يکراست خودش را روی بستر انداخت. ورق های ... بیشتر بخوانید »

عوامل بحران همه گیر، ضرورت تغییرات در امریکا و ظهور دونالد ترامپ

ثنا نیکپی پانزدهم نومبر 2016 تورنتو، کانادا Factors of pandemic crisis, need for change in America and the rise of Donald Trump Факторы пандемия кризиса, необходимость перемен в Америке и появление Дональда Трампа از بحث های تیوریکی ظهور ریالیزم نو ، ریالیزم نامتعارف و تهاجمی جورج دبلیو بوش و ریالیزم محتاطانه اوباما که بحث های بلند و دراز اند میگذریم. ... بیشتر بخوانید »

دو سرودۀ طنزی از مجموعۀ « منظومه های اصلاحی» (به گونۀ دستنویس)

اثر زنده یاد ضیاءقاریزاده وعظ شیطان واعظی روی منبر تبلیغ هردم از خیر و فدیه می زد چیغ حرف ها از فواید خیرات خواند بر مومنان علی الدرجات سخنش بود بسکه پر تأثیر همچو رویا نماند بی تعبیر پسرِ واعظِ سخن پرداز بود آن جای گوش بر آواز بسکه پر سوز بود وعظ پدر به دل آن پسر نمود اثر ... بیشتر بخوانید »

شهید مظلوم شراره بلخی نمادین قربانی فرهنگ منحط زن ستیزی

نوشتهٔ راشد رستمی در کشور ما با کودتای هفت ثور درخت زقوم خشونت سیستماتیک غرس شد و با خون نخبکان و آزادگان آبیاری گردیده به بار نشست. حاصل آن سه دهه جنگ و خونریزی و کشتار بود که خشونت را در کشور ما نهادینه ساخت. تبلور نهادینه شدن خشونت عریان در تمامی عرصه های زنده گی فردی و اجتماعی امروز ... بیشتر بخوانید »

سه اثر به کوشش عزیز آرینفر

  – روسيه و افغانستان سير تاريخی ريختيابی سيمای روسيه در افغانستان پروفيسور داکتر ويکتور گريگوريويچ کارگون دبير بخش مطالعات افغانستان دفتر مطالعات کشورهای خاور نزديک و ميانه پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم فدراسيون روسيه گزارنده : عزيز آريانفر  – ابر هاي آشفته و سياه بر فراز آسمان افغانستان – پروفيسور دانيال کميسارف صادق هدايت: سوشيانسی که پس از مرگ به گيتی آمد پژوهشگاه علوم ... بیشتر بخوانید »

در حاشیۀ قتل بانو شراره بلخی

نصیرمهرین   ” . . . چه بگویم آتشکده پرشرارۀ ما، همان بهتر که زیر خاکستربماند، مهرین عزیز. خواستم شما را در جریان انقلابی که دراین چند روز پس از درج نوشته ام بوجود اوردید، قرارداده باشم و ازاین طریق شما را متوجه بزرگی قلب تان و ارزش تاریخی تان نموده باشم. اگردوست داشتید این پیام را به طور یادگار ... بیشتر بخوانید »