تازه ها :

حنان روستایی

آبِ کابل

    در سه بخش برگرفته از ویبسایت شاهمامه www.shahmama.com ======= بیشتر بخوانید »

استفادۀ معقول و دوامدار از منابع آب و انرژی آبی افغانستان

داکتر حنان روستایی المان، 92 می 9026 1 طرح مسأله : – آب آن مادۀ حیاتی و منبع انرژیست که اساس و زیربناى حیات، صنعت و ترقى را در یك كشور تشكیل مى دهد. ضرورت به آب در افغانستان روز به روز بیشتر می گردد، زیرا از یک جانب نفوس مملکت به سرعت زیاد می شود و از جانب دگر ... بیشتر بخوانید »