دسته: 2020

 • خاطرات جناب فضل الله رضایی بسمل

  خاطرات جناب فضل الله رضایی بسمل

  واسع بهادری آن روزگاران در جوانی کمتر به فکر ایام کودکی می رویم. شاید با دیدن قدم ها و آرزوهای کودکان چیزهایی را به یاد بیاوریم. اصلاً دوران کودکی را در جوانی به یاد آوردن، شاید مزیتی نداشته باشد. حواس به طرف گریز از دوران کودکی و غرق شدن در دوران جوانی است. اما سپری شدن زمان، مخصوصا وقتی […]

 • باز کن پنجره را

  باز کن پنجره را

  مختار دریا اهدا به نصیر مهرین

 • صدا

  شریف حکیم تفنگی فیر شد، فریاد در کوهپایه ها پیچید و انسانی ز جنس آرزو در خاک و خون غلتید به روی ماشه انگشت کثیفش قاتلی ماند و .. خدا با چشم های باز، از آن دور ها می دید به رگبار جنونش بست فریاد رسایی را به تیرش بست خفاشی دو چشم روشن خورشید […]

 • دزد با چراغ گُزیده تر بَرَد کالا!

  دزد با چراغ گُزیده تر بَرَد کالا!

  عتیق الله نایب خیل در زمانه های قدیم، خیلی قدیم، که هنوز اخلاق در دزدها نمرده بود، آن ها هنگام دزدی برای رعایت حیای حضور و شرم از شناخته شدن، یا نقابی به چهره می کشیدند یا در تاریکی شب دست به این کار می زدند. طبعا” ترس از دستگیری به وسیلۀ پولیس هم مزیدی […]

 • معرفی کتاب

  معرفی کتاب

  نصیرمهرین مشخصات کتاب نام کتاب: چهل سال فعالیت رسانه یی افغانها درتورنتو مؤلف:کریم پیکار پامیر ناشر: انجمن دانش درکانادا طرح ودیزاین پشتی: ثنا متین نیکپی تیراژ: پنجصد جلد محل چاپ: تورنتو – کانادا سال چاپ: 2020 میلادی چهل سال فعالیت رسانه یی افغانها در تورنتو مؤرخ وشاعر ارجمند، کریم پیکار پامیر، درعنوان بالا، خواننده را […]

 • عقل در کوی عشق نابیناست

  عقل در کوی عشق نابیناست

  والتریتیامین فیلسوف و اندیشگر مقتدر مکتب فرانکفورت در دفتر خاطراتش در سال 1931 عیسوی نوشته است: “یک دم، فقط یک دم، حس میکنی که در این دنیا تنهایی. و برای همیشه تنها خواهی ماند.”[1] رهنورد زریاب یکی از قیافه های برجسته و توانمند ادبیات داستانی ما، در نامه اش در سال 2001 ع از «مون […]

 • در سوگ استاد رهنور زریاب

  در سوگ استاد رهنور زریاب

      قصه گوی شام یلدا شبگیر پولادیان شخصیت برازنده رهنورد زریاب در جایگاه یک مولف برجسته بیگمان در سیمای پرسوناژ های داستان های فراوان او تنیده شده است. اما من سال های پسین عمر او و به ویژه آخرین روز های زنده گانی او را که با بیماری دست و گریبان بود؛ در سیمای […]

 • داکترتتسوناکومورای جاپانی

  داکترتتسوناکومورای جاپانی

  نصیر مهرین یکسال پیش، تیر جهل وخشونتِ برخاسته از آن، بر سینۀ داکترتتسوناکومورای جاپانی یا انسانی نشست که به نیازهای مردم می اندیشید و درسطح آبادانی به آنها مدد میرسانید. یادش گرامی و نفرت ابدی بر انسانکشی و بر شانه ها وچهره های دوستان آنها. کشتن ناکومورا و همکاران او نیز درسی بر گوشهای آنانی […]

 • افغانستان و دموکراسی

  افغانستان و دموکراسی

  نصیرمهرین قسمت چهارم طرح مسئله 2 عامل خارجی این عامل وکارکرد آن نیز از بسا جهات و به ویژه در پیوند با ظرفیت های درونی جامعه برای دموکراسی، موجد پرسش های بیشتر، شکاکیت و ناباوری بود. زیرا ایالات متحدۀ امریکا و دولتهای اروپایی در پیوند با دموکراسی، حقوق بشر و بسا از رویداد های جهانی […]

 • استاد شاه محمود محمود، استاد دانشگاه کابل

  استاد شاه محمود محمود، استاد دانشگاه کابل

  ازاستاد شاه محمود در رشتۀ تاریخ تا اکنون این کتابها انتشار یافته ویا در انتشار برخی همکاری کرده است: