تازه ها :

2021

درست‌نویسی،‭ ‬ساده‌تر‭ ‬از‭ ‬غلط‌نویسی‭ ‬

عالم‌پور‭ ‬عالمی درست‌نویسی،‭ ‬ساده‌تر‭ ‬از‭ ‬غلط‌نویسی‭ ‬است‭. ‬شماهایی‌که‭ ‬دوست‭ ‬دارید‭ ‬بنویسید؛‭ ‬پس‭ ‬بنویسید‭. ‬اما‭ ‬ریاضت‭ ‬کار‭ ‬دارد‭. ‬سعی‭ ‬کنید،‭ ‬روش‌مند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قاعده‌‭ ‬بنویسید‭. ‬یادگیری‭ ‬روش‌های‭ ‬نگارشی،‭ ‬چندان‭ ‬امرِ‭ ‬دشواری‭ ‬نیست‭. ‬از‭ ‬نوشتن‭ ‬هیولا‭ ‬نسازید؛‭ ‬بسیار‭ ‬با‭ ‬اطمینانِ‭ ‬خاطر،‭ ‬قلم‭ ‬بردارید‭ ‬و‭ ‬ایده‌هاتان‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬کاغذ‭ ‬بیاورید‭. ‬آن‌گاه‌،‭ ‬متوجه‭ ‬می‌شوید‭ ‬که‭ ‬نوشتن،‭ ‬ساده‌تر‭ ‬از‭ ‬نانوشتن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬درست‌نوشتن‭ ‬ساده‌تر‭ ... بیشتر بخوانید »

( یک نفر می خواند …)

حسیب نیما نفسِ آخر است ؟ می جنگم ، مرگ در ذهن من نمی گنجدمی تپم تا به آخر دردم ، موج در یک لجن نمی گنجدتا به پایان راه می ایستم ، از زمین لرزه ها نمی ترسم عشق را جیغ می زنم ، مردم ! خامشی در دهن نمی گنجدشهر، روشن ز قهقه ی باروت ، سایه ها دور ... بیشتر بخوانید »

کار نا تمام امیر عبدالرحمان را تکمیل می‌کند!

پرتو نادری آب‌برده به هر سویی دست می‌اندازد، چون در تلاش رهایی خود است. امروز باز دیگ جوشان غیرت افغانی حکیم‌الحکما سر ریزه کرده و فریا زد: من امریکایی‌ها را بیرون کردم، از خودگذری کرد، نگفت شکست دادم و این پرسش را مطرح کرد که آیا طالبان می‌توانند بگویند که خط دیورند را نمی‌پذیرند؟ هر زمانی که سیاست‌گران فریبکار افغانستان برای منافع ... بیشتر بخوانید »

با یاد دکتور محمد عثمان هاشمی و همه شکنجه دیدگان

دکتور محمدعثمان هاشمی در امریکا جان بخشید و اسدالله سروری را دوستان اش از زندان آزاد کردند. شاید وظیفۀ مشاوریت را عهده دار باشد.از قلم دکتور هاشمی میخوانیم:اسدالله سروری”مشـتش را پـس بـرده و چنـان بینـی و دهنـم را کوبیـد کـه بـه اصطـاح سـتاره هـا در روز روشـن در نظـرم مجسـم گردیـد. ضربـه آنقـدر شـدید بـود کـه بـا وجـود شکسـتن بینـی ... بیشتر بخوانید »

معرفی کتاب یعقوب یسنا از دیدگاه منتقدان

نویسنده: کتمان گهر معرفی کتاب یعقوب یسنا از دیدگاه منتقدان  نویسنده: کتمان گهر کتابِ «یعقوب یسنا از دیدگاه منتقدان»، در ۳۱۴ ورق در سال ۱۴۰۰ توسط انتشارات مقصودی در کابل چاپ شده است. پیش از این‌که به معرفی و بررسی کتابِ «یعقوب یسنا از دیدگاه منتقدان» بپردازم؛ در نخست، این دست‌آوردِ ارزش‌مند را به‌پژوهش‌گر جوان و نویسنده‌ی روشن‌بین ما (عالم‌پور عالمی) تبریک می‌گویم‌ و خیلی به‌جا خواهد بود که ... بیشتر بخوانید »

چرا؟

سیداحمد بانی روش عملکرد دولت افغانستان از زمان کرزی تا حالا در قبال طالبان به روش آن جوان بدمعاشی شباهت دارد، که در کمرش تفنگچه ی را برای دفاع از خویش حمل میکرد. روزی مرد متجاوزی به قصد تجاوز جنسی به این جوان حمله کرد و جوان چیزی نگفت. پیرهنش را در آورد و جوان عکس‌العملی نشان نداد. تنبانش را کشید، بازهم جوان ... بیشتر بخوانید »

شادمانی مردم در جهان

ویس سرور نقشه ی شادترین مردم کشور های جهان را در یکی از نشرات انترنتی جهانی دیدم. این احصایه از طرف ملل متحد سالانه به نشر میرسد. مردمان کشور کانادا با چندین کشور های اروپایی در ردیف خیلی بالا این جدول قرار داشتند. ولی متاسفانه کشور افغانستان در پائین ترین سطح شادمانی قرار دارند.( به نقشه توجه نمایید) مردم کشور های اسلامی اکثرا” در ... بیشتر بخوانید »

وطن چیست؟

پروین بیگم سرابی   وطن پدریست که در تب به فرزندانش دعایی میکند. وطن مادریست که کینه را به عشق تبدیل میکند. وطن طفلیست که خنده هدیه میکند. وطن معلمی ست که الفبای استقامت را می‌آموزد. وطن سپاهیست که شب بیدار است تا ملتش بخوابد. وطن مادر کلانیست که عیب نواسه را نمی‌بیند. وطن پدرکلانیست که پند شهامت میدهد. وطن ... بیشتر بخوانید »

جنبه‌های آموزشی و کاربردی نگارش و روش تحقیق یعقوب یسنا

عالم‌پور عالمی از چاپِ نخستِ کتابِ نگارش و روشِ تحقیقِ دکتر یعقوب یسنا، خوب استقبال شد. در کنارِ دانش‌آموزان، دانش‌جویان و آموزگاران، همه‌ی اهل خرد و دانایی از ایندرس‌نامه استقبال کردند و خوب خواندند. این سخن را به دلیلی عرض کردم‌که از نظریاتِ دانش‌جویان و آموزگارانی‌‌که کتاب را خوانده‌اند، در چاپِ دوم استفاده شده است. نویسنده در مقدمه‌ی چاپِ دومِ کتاب بر این موضوع ... بیشتر بخوانید »