تازه ها :

2021

استاد واصف باختر

داکتر خالده فروغ پس از این، گاه‌گاهی بر دیوار خانهٔ مجازی‌‌ام تصویرهایی از شخصیت‌هایی را خواهم آویخت که رابطهٔ روحی و عاطفی و معنوی با آن‌ها داشته‌ام. دنیا گذرگاهی‌ست و زنده‌گی زودگذر، و من این حسم را می‌نویسم. تصویر نخست را که بر دیوار خانه‌ام می‌آویزم، تصویر سیمای ماندگار، استاد واصف باختری است.استاد واصف باختری با این‌که مویه‌های اسفندیار گمشده ... بیشتر بخوانید »

به یاد جان باخته گان سوم حوت

عتیق الله نایب خیل سوم حوت 1358 خورشیدی روز دیگری از روزهای حماسه ساز در برگ های تاریخ کشور ماست. روزی که شهریان با شهامت کابل صدای اعتراض، نفرت و انزجار شان را از قوای اشغالگر شوروی و دست نشاندگان شان بیان کرده و به گوش جهانیان رسانیدند. اعتراض به تجاوز با طغیان خشماگین مردم در کوچه ها و خیابان های کابل ابراز شد. ... بیشتر بخوانید »

گلب الدین حکمتیار و ادعای «محاصرۀ ارگ»!

عتیق الله نایب خیل اخیرا” گلب الدین حکمتیار در یک سخنرانی در جمعی از هوادارانش به حکومت اخطار داد که اگر بندهای توافقنامه با حزب اسلامی را اجرا ننماید، ارگ ریاست جمهوری را محاصره می کند، حکومت را سقوط می دهد و مردم را از شر آن ها نجات می دهد. گلب الدین حکمتیار بنابرخصلت ابن الوقت بودن و نان به ... بیشتر بخوانید »

گلِ زرد..

شریف حکیم.سدنی- آسترالیا نه از آغاز آگاهم نه از انجام می دانمولی درپختگی هستم نهایت خام می دانمقدم هایِ نفس هایم ندارد قوتی دیگرو می میرد گلِ زردم به کنج بام می دانمبرای بیشتر ماندن دلیلی نیست عمرم راو خالی گشته ظرفِ دل ازاین الهام می دانمبدستِ طبع نا آرام افتاده ست آراممندارم حیف باخود لحظه یی آرام می دانماگر چه ... بیشتر بخوانید »

خدای طالبان یا خدای عارفان

ج. شبگیرپولادیانهامبورگ. جرمنی ملای زاهد نما و شریعت پناهی که از فرط تعصب و خشک مغزی چون لبلبو چهره گوشت آلودش به سرخی می گرایید؛ بر سر درویشی فرود آمد. درویش ژولیده مو که در نیمه شب به جای نماز تهجد با دوتار خود سرود می خواند.حضرت شریعت پناهی موذیانه گوش فرا داد تا بشنود که درویش چه می خواند:من عاشق دیرینه‌ام من ... بیشتر بخوانید »

گیریم که رفتم به بهشت!

سیداحمد بانیکانادا گیریم که رفتم به بهشت!هفتاد و دو حور انار پستانجوهای شیر و عسل و می ناب!ازین ابدیت یکنواخت،دلگیر خواهم شد!زندگی را دوست دارمکه پایانی به آن پیداست،همین تغییرمرا در دنیایی از امید دلگرم میسازد.خفقان آور است،اگر محکوم شومتوسط خدابه زندگی یکنواختیدر ابدیت. بیشتر بخوانید »

درباره لاله درشعرفارسی

دکتوراسدالله حیدری سدنی– آسترالیا بسمه تعالی بعدازتقدیم سلام وآرزوی صحتمندی کامل شما با همه اعضای محترم فامیل تان. نظربه تکالیف صحی که در چند ماه اخیرعاید حالم گردیده است، متأسفانه به کارهای فرهنگی خود ودیگردوستان، چندان رسیدگی نمی توانم. دراین اواخر نوشتۀ شما را تحت عنوان”لاله درشعرفارسی”منتشره در نشریات هموطنان مطالعه نمودده واستفادۀ زیاد بردم. ازاینکه شما ازفرهنگیان عزیز خواسته بودید که اشعارشان دربارۀ ... بیشتر بخوانید »

نامۀ سرگشاده به حاکمان عالیۀ مُلک خداداد افغان!

عتیق الله نایب خیل   خدمت خادمین مُلک خداداد افغان و دومین مغز متفکرجهان به عرض رسانیده شود که درین ایامی که مهمترین وقایع تاریخ بشریت در بلاد ما اتفاق می افتد، پنجهزار برادر ناراضی که ازبند رها شده اند چنان وظایف محوله را به وجه احسن انجام داده و چنان در برهم زدن آرامش طاغوتیان شهرکابل سهم شان را ... بیشتر بخوانید »