دسته: امان نادری

 • خاطرات‭ ‬و‭ ‬بزرگداشت‭ ‬از‭ ‬یک دانشمند متخصص، آموزگار کارساز و شخصیت پاکباز، استاد محمد امان نادری

  خاطرات‭ ‬و‭ ‬بزرگداشت‭ ‬از‭ ‬یک دانشمند متخصص، آموزگار کارساز و شخصیت پاکباز، استاد محمد امان نادری

  نوشتهٔ‭ ‬‬پروفیسور سید ‬عبدالحمید‭ ‬غضنفر اوایل‭ ‬سال‭ ‬۱۹۶۱‭ ‬مسیحی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬زنده‭ ‬یاد‭ ‬استاد‭ ‬محمد‭ ‬امان‭ ‬نادری‭ ‬دوست‭ ‬صمیمی‭ ‬دورهٔ‭ ‬تحصیلی‭ ‬پروفیسور‭ ‬دکتور‭ ‬سید‭ ‬الفشاه‭ ‬غضنفر‭ ‬فقید‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬امریکایی‭ ‬بیروت،‭ ‬تازه‭ ‬از‭ ‬ختم‭ ‬تحصیل‭ ‬به‭ ‬وطن‭ ‬عودت‭ ‬نموده‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬ایشان‭ ‬افتخار‭ ‬آشنایی‭ ‬حاصل‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬بابت‭ ‬قربت‭ ‬با‭ […]

 • یادی از استاد نادری، ریاضیدان فرهیختهء کشور

  یادی از استاد نادری، ریاضیدان فرهیختهء کشور

  امروز ۲۴ فبروری مصادف است با سی و یکمین سالگرد درگذشت استاد نادری مستندی در مورد زنده یاد محمد امان نادری یکی از ریاضیدان های مطرح کشور که آثار زیادی در این زمینه نوشت و خدمات ارزشمندی در رشد نصاب تعلیمی کشور داشته است.پیوست های باقی این یادمان را در این برگه مشاهده میتوانید: http://www.shahmama.com/m-aman-naderi […]

 • منظومه ها و ساختمان های ریاضی

  منظومه ها و ساختمان های ریاضی

    انتشار یافت: شناسنامه به سلسلهٔ ریاضیات معاصر جلد سوم مطابق مفردات پروگرام صنوف چهاردهٔ موسسات عالی تربیهٔ معلم مؤلفان پوهنمل محمد امان نادری، دیپارتمنت ریاضیات اکادمی تربیهٔ معلم و ایتیان ژیل، دیپارتمنت پیداکوژی لیسهٔ عالی استقلال از نشرات اکادمی تربیهٔ معلم 1976 مسیحی برابر به قوس 1355 خورشیدی، کابل نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه www.shahmama.com […]

 • به سلسلهٔ ریاضیات معاصر، هندسهٔ تحویله در مستوی اقلیدسی

  به سلسلهٔ ریاضیات معاصر، هندسهٔ تحویله در مستوی اقلیدسی

  جلد اول، بخش دوم نگارش پوهنمل محمد امان نادری تریست ایتالیا Trieste, Italy اکتوبر 1974 مسیحی میزان 1353 خورشیدی نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه www.shahmama.com  جولای 2016، هالند

 • به سلسلهٔ ریاضیات معاصر، هندسهٔ تحویله در مستوی اقلیدسی

  به سلسلهٔ ریاضیات معاصر، هندسهٔ تحویله در مستوی اقلیدسی

    دیدگاه ناشر پایان زندگانی هر کس به مرگ اوست جز فرد حق که مرگ وی آغاز دفتر است استاد نادری ریاضیات را «مادر علوم» میخواند، پرداخت و برخورد او با این علم نیز ژرفای تفکرش را در این ادعا ثابت می کند. شاید این توضیح برای یک دانشمند علوم اجتماعی بی مفهوم جلوه کند […]

 • ریاضیات معاصر

  ریاضیات معاصر

  جلد اول ستها و استعمال آنها مؤلفان: ایتیان ژیل، دفتر پیداکوژی، لیسهٔ استقلال محمد امان نادری، دیپارتمنت ریاضیات،‌موسسهٔ عالی تربیه معلم روشان قوس 1354 خورشیدی نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه  

 • ساختمان های ریاضی

  ساختمان های ریاضی

    انتشارات «شاهمامه» سومین جلد سلسلهٔ «ریاضیات معاصر» را آمادهٔ نشر ساخت: ======== شناسنامه ریاضیات معاصر جلد سوم ساختمان های ریاضی مؤلفان: محمد امان نادری، دیپارتمنت ریاضیات،‌موسسهٔ عالی تربیه معلم روشان ایتیان ژیل، دفتر پیداکوژی فرانسه در کابل سرطان 1357 خورشیدی نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه www.shahmama.com جولای 2016، هالند    

 • روابط و تطبیقات

  روابط و تطبیقات

  انتشارات شاهمامه این سلسلهٔ ریاضیات معاصر را به دسترس شما قرار میدهد: جلد دوم روابط و تطبیقات مؤلفان: ایتیان ژیل، دفتر پیداکوژی، لیسهٔ استقلال محمد امان نادری، دیپارتمنت ریاضیات،‌موسسهٔ عالی تربیه معلم روشان قوس 1356 خورشیدی نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه جون 2016، هالند

 • خود آموز ستها و استعمال آنها

  خود آموز ستها و استعمال آنها

  انتشارات شاهمامه  سلسلهٔ ریاضیات معاصر را به دسترس شما قرار میدهد: خود آموز ستها و استعمال انها تألیف پوهنمل محمد امان نادری دستنویس: استاد نادری دیپارتمنت ریاضیات اکادمی تربیهٔ معلم از نشرات لیسهٔ عالی استقلال قوس 1355 خورشیدی نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه ================= یادداشت انتشارات شاهمامه به سلسلهٔ نشر آثار فراموش شدهٔ استاد محمدامان نادری، […]

 • آثار مرحوم استاد محمد امان نادری

  آثار مرحوم استاد محمد امان نادری

  یادی از استاد محمد امان نادری یکی از ساینسدان های شناخته شدهٔ کشور مرحوم محمد امان نادری در سال 1314 خورشیدی در منطقهٔ بهلول ولایت غزنی پس از وفات پدر چشم به جهان گشود. در 13 سالگی که هنوز دانش آموز مکتب ابتدایی بود، مادر مهربانش را که به عنوان یگانه تکیه گاه انسانی و یگانه عضو […]