برگها نفس نمیکشند

از قادر مرادی

سال نگارش: ۱۳۷۰ خورشیدی، کابل

چاپ نخست:کتابخانهٔ دانش-پشاور

11111


منتشر شده

در

, , ,

توسط

برچسب‌ها: