تازه ها :

بایگانی/آرشیو برچسب ها : در حوزهٔ خشونت شناسی

در حوزۀ خشونت شناسی

نصیر مهرین بخشی از کارنامه های توپ قسمت چهارم در زمان امیر حبیب الله خان داکتر عبدالغنی خان “داکترعبدالغنی خان در زندان برای طفل یک نفرعسکرمحافظ زندان نسخه نوشت، گرچه این موضوع به اثبات رسید که محض نسخه بوده، ولی محافظ مذکور به توپ پرانده شد.”   امیرحبیب الله”سراج الملة والدین” آن همه رفتارقهرآگین امیرعبدالرحمان خان و پشتیبانی های لندن ... بیشتر بخوانید »

در حوزهٔ خشونت شناسی

بخشی از کارنامه های توپ از قلم نصیر مهرین قسمت سوم درک وفهم امیرعبدالرحمان برای داشتن توپ وتفنگ، نظری نبود. او در عمل از آن استفاده نمود. سلاح را در ذخیره خانه نگهداری نکرد و اگر تولید کرد وبه قطعات ارتش خویش فرستاد برای سرکوب بود. در جریان سرکوب های بسیارتبهکارانه ومردم آزار، هر سویی که نیاز امیر دهن می ... بیشتر بخوانید »