تازه ها :

بایگانی/آرشیو برچسب ها : نصیر مهرین

در حوزۀ خشونت شناسی

نصیر مهرین بخشی از کارنامه های توپ قسمت چهارم در زمان امیر حبیب الله خان داکتر عبدالغنی خان “داکترعبدالغنی خان در زندان برای طفل یک نفرعسکرمحافظ زندان نسخه نوشت، گرچه این موضوع به اثبات رسید که محض نسخه بوده، ولی محافظ مذکور به توپ پرانده شد.”   امیرحبیب الله”سراج الملة والدین” آن همه رفتارقهرآگین امیرعبدالرحمان خان و پشتیبانی های لندن ... بیشتر بخوانید »

در حوزهٔ خشونت شناسی

بخشی از کارنامه های توپ از قلم نصیر مهرین قسمت سوم درک وفهم امیرعبدالرحمان برای داشتن توپ وتفنگ، نظری نبود. او در عمل از آن استفاده نمود. سلاح را در ذخیره خانه نگهداری نکرد و اگر تولید کرد وبه قطعات ارتش خویش فرستاد برای سرکوب بود. در جریان سرکوب های بسیارتبهکارانه ومردم آزار، هر سویی که نیاز امیر دهن می ... بیشتر بخوانید »

در حوزۀ خشونت شناسی

نصیرمهرین بخشی ازکارنامه های توپ قسمت اول فهرست بخشی از کارنامه های توپ معرفی توپ پراندن انسان از دهن توپ نمونه های تاریخی انگیزۀ توسل به چنین وسیلۀ اعدام منابع واین توپ جفا پیشه، پس از پیدایش اش مصیبت های آفریده و رعب وهراسی گسترده است که اثارش درچهرۀ زمین نمودار است و دربرگهای تاریخ داغدار. شهرهای اروپایی را درنوردید، ... بیشتر بخوانید »

آثار مؤرخ فرهیخته استاد نصیر مهرین

از همین قلم        – چرا کتاب افغانستان درمسیر تاریخ توقیف شد؟ – کتاب افغانستان درمسیرتاریخ واشتباهات رشتیا – بوسه بر شمشیر خونین. (مجموعه ی چند نبشته) – در پشاور برف نمی بارد. ( چند داستان کوتاه) – قتل های سیاسی در تاریخ افغانستان معاصر – دوچهره از امیرعبدالرحمان خان – نمونه هایی از کور سازی در تاریخ ... بیشتر بخوانید »