رنجهای مقدس

این اثر ارزشمند که خاطرات دوران زندان نویسنده است، به گوشه یی از بیداد دست نشانده گان دوران تجاوز شوروی به افغانستان پرداخته است و همانگونه که نوشتن این دردها همت می خواهد،‌ خواندن آن هم برای خوانندهٔ بادرک شکیبایی و صبوری می طلبد. مطالعه این کتاب را به نسل جوان کشور پیشنهاد می کنیم تا تجارب تلخ گذشته های نه چندان دور را چراغ راه آینده های خود سازند.

رنجهای مقدس

 

نوشتهٔ نسیم رهرو
خاطراتی از شکنجه در زندانهای خاد
ویراستار: داکتر حمید سیماب
طرح پشتی: وثیق الله واثق
زمان چاپ نخست: بهار 1394 خورشیدی، هالند
برگ آرایی و چاپ: انتشارات شاهمامه،
www.shahmama.com

چاپ دوم: اسد 1394 خورشیدی

 

You may also like...