شادمانی مردم در جهان

ویس سرور

نقشه ی شادترین مردم کشور های جهان را در یکی از نشرات انترنتی جهانی دیدم. این احصایه از طرف ملل متحد سالانه به نشر میرسد.

مردمان کشور کانادا با چندین کشور های اروپایی در ردیف خیلی بالا این جدول قرار داشتند. ولی متاسفانه کشور افغانستان در پائین ترین سطح شادمانی قرار دارند.( به نقشه توجه نمایید)

مردم کشور های اسلامی اکثرا” در ردیف های پایین شادمانی درج شده اند.

بخود گفتم یکی از بزرگترین مشکل در فرار خوشی و لبخند از ذهن کودکان، کردار و رفتار ملا صاحبان است.

برای کودکان مسلمانان از همان اوایل کودکی، درس دینی با لت و کوب اغاز میشود.

۹٠ فیصد معلمان دینی در خشونت و لت و کوب کودکان حصه داشته اند. و ظالم بودن را افتخار هم می دانند.

پس وقتی اموختن دین و شناخت از خداوند با شلاق وسیلی ملا اغاز شود، در اینده میتوان فیصدی شادمانی و محبت انسانها را در یک اجتماع هم تا حدودی اندازه کرد.

چرا در اموزش دین اسلام اینقدر خشونت علیه کودکان رایج بوده و هنوز ادامه دارد؟ 

درس از لت کوب و تشخیص« کافر» و مسلمان اغاز میشود و کافر کشی هم پیشنهاد حلال میشود!

زمانی خشونت در همه ادیان موجود بود. ولی امروز مسیر خشونت در مسلمانان مقام اول را از خود کرده! شاید نتیجه لت و کوب و بی رحمی ها.

ملای بیسواد و معلم با شلاق = جامعه خشن و بیمار

درود

You may also like...