نامۀ ملا برادر به ملا خواهر

عتیق الله نایب خیل 

ملا برادر با ارسال نامه ی سرگشاده به ملا خواهر و سایر جهانیان به رفع ابهاماتی پرداخت که علیه این گروه تبلیغ می شود! و اینک متن نامه:

***************************************

«برادر گرامی ملا خواهر! السلام علیکم:

آرزو می نمایم که در لباس عافیت و حجاب اسلامیت ملبس باشید. اکنون که بیشتر از هرزمان دیگری امکانات استیلای دوبارۀ امارت اسلامی در چشمداشت است، می خواهم به سمع شما و سایر جهانیان برسانیم که آن چه رسانه های بی دین و سیکولارعلیه ما تبلیغ می نمایند واقعیت ندارد. به شما اطمینان می دهیم که امارت اسلامی طالبان به حقوق زنان احترام کامل دارد و مطابق موازین شریعت آن را رعایت می نماید و هیچ کسی نباید فریب تبلیغات خصمانۀ این طاغوتیان را بخورد.

به خاطر اطمینان شما و سایر خواهران مسلمۀ ما نکاتی را به عرض می رسانیم که امارت اسلامی طالبان مصمم به اجرای آن است:

۱ـ زن و مرد این کشور بصورت مساوی حق زنده گی کردن دارند مگر در حیطۀ رعایت قانون.

۲ ـ زن و مرد این کشور حق دارند بصورت مساوی از ارشادات ادارۀ امر بالمعروف و نهی از منکر امارت اسلامی برخوردار گردند. به شما وعده می دهیم که خواهران مسلمۀ ما مانند سایر مسلمان ها از ارشادات امر به معروف مستفید خواهند شد و در صورت تخلف از اوامر امارت اسلامی مانند برادران مسلمان ما به جزای اعمال شان خواهند رسید.

۳ ـ شنیدن هرنوع موسیقی، تماشای فلم و یا تلویزیون، رقص و بازی، خلاصه هر آن چیزی که سبب نشاط روح گردد بدون تفکیک جنسیتی برای زن و مرد حرام است و برای متخلفین اشد مجازات داده می شود.

۴ ـ رسانه های مغرض تبلیغ می نمایند که در امارت اسلامی بکاربرد خشونت مختص زنان است. به شما وعده می دهیم که به همان اندازه در برابر مردان هم از خشونت کار گرفته خواهد شد. برای زنان حجاب اجباری است و برای مردان گذاشتن ریش. متخلفین از هر دو به شدیدترین وجه بصورت مساوی مجازات خواهند شد.

۵ ـ بر اساس شریعت اسلام دست هر دزدی که حتی یک قرص نان را هم دزیده باشد، باید قطع گردد. مطابق این حکم شریعت، هر زن و مرد این سرزمین حق دارند از حق مساوی قطع شدن دست برخوردار باشند. هیچ گونه برتری جنسیتی پذیرفته نمی شود.

۶ ـ انتقادکردن، تظاهرات خیابانی و هرنوع اعتراض دیگر برعلیه امارت اسلامی برای زن و مرد بصورت مساوی ممنوع است. متخلفین از هر دو جنس، زن و مرد، مطابق قوانین امارت به حبس طویل که از بیست سال زیاد نباشد محکوم می گردند.

البته مواردی بسیار دیگری نیز هستند که باید می نوشتم اما بخاطر طولانی نشدن نامه به ذکر چند مورد اکتفا کردم که نشان دهندۀ عدل و انصاف ما است.

در اخیر یک بار دیگر به شما و همۀ جهانیان اطمینان می دهیم که حقوق زنان در امارات اسلامی طالبان بیشتر از هر کشور دیگری مراعات می گردد!

و من الله توفیق، برادرشما ملا برادر

*********************

پ ن:

آهنی را که موریانه بخورد، نتوان برد از او به صیقل زنگ
با سیه دل چه سود گفتن وعظ، نرود میخ آهنین در سنگ

You may also like...