تازه ها :

آخرین مطالب

 • بیدروغ با خودم …

  بیدروغ با خودم …

  حسیب نیما نيفزاييد ديوار دگر بر چار ديوارم كه از هر مانعي ، حتي خدا ... بیشتر بخوانید »
 • ما و آزادی

  ما و آزادی

 • ماه

  ماه

 • سه سروده از برگهٔ وزین غزل فارسی

  سه سروده از برگهٔ وزین غزل فارسی

 • ترانه شوم

  ترانه شوم

 • قلب آسیا

  قلب آسیا

شب سنگ شد و ماند

شب سنگ شد و ماند

شب

شب

پویا فاریابی

پویا فاریابی

صبح آزادی

صبح آزادی

رنجهای مقدس

رنجهای مقدس

کاریز

کاریز

پردهءشانزدهم

پردهءشانزدهم

سنگفرش

سنگفرش

غیر ممکن است

غیر ممکن است

نیزاران

نیزاران

دنیای ما

دنیای ما

پشت تنهایی

پشت تنهایی

آبِ کابل

آبِ کابل