تازه ها :
 • پرخاشگری دینی

  پرخاشگری دینی

  دکتر سید موسی صمیمی می سال ۲۰۱۸ – در گستره ای امپراتوری اعراب – نظر گذرای تاریخی بر فراز...

 • در حاشیۀ رویداد فاریاب

  در حاشیۀ رویداد فاریاب

  نصیرمهرین چندی پیش، کوماندوهای ویژۀ حکومت غنی به فاریاب رفته و با استفاده از رفتار حیله گرانه وخشونت...

 • غزنه، آستان عجایب

  غزنه، آستان عجایب

  منیژه نادری مردم خوشدل غزنه، با لهجهٔ ویژه یی که دارند، جزئی از یک فرهنگ باستان ما اند که کاویدن فره...

 • پرخاشگری دینی

  پرخاشگری دینی

  دکتر سید موسی صمیمی می سال ۲۰۱۸ – در گستره ای امپراتوری اعراب – نظر گذرای تاریخی بر فراز...

 • استاد محمدعلی زهما، در 96‌سالگی درگذشت.

  استاد محمدعلی زهما، در 96‌سالگی درگذشت.

  استاد زهما مورخ ادبی، اجتماعی، ادیب، جستارنویس و مترجم بود. او از جمله نخستین 5 استاد بود که تاریخ ا...

 • ارزش پول “افغانی” در ورطه کاستی های ساختاری

  ارزش پول “افغانی” در ورطه کاستی های ساختاری

  دکتر سید موسی صمیمی/ ضیالدین صدر جولای ۲۰۱۸ بتاریخ هفتم جو لای 2018 با وجود نوسانات جزیی در جریان رو...

 • «نرنجم ز خصمان اگر برتپند»

  «نرنجم ز خصمان اگر برتپند»

  منیژه نادری، هالند برگردانی فارسی به دری به نظر زبانشناسان و نظریه پردازان عرصهٔ زبان در بارهٔ دیالک...

 • پرخاشگری دینی

  پرخاشگری دینی

  دکتر سید موسی صمیمی می سال ۲۰۱۸ ۴ – در گستره ای امپراتوری اعراب – نظر گذرای تاریخی بر فر...

 • ما بد تربیه می‌شویم!  

  ما بد تربیه می‌شویم!  

  یعقوب یسنا در تاریخ رسمی و درسی به ما گفته‌می‌شود احمدشاه بابای غازی به‌هند لشکر کشید و هند را تار و...

 • درحاشیۀ “چگونگی قسمتی از وقایع ارگ”

  درحاشیۀ “چگونگی قسمتی از وقایع ارگ”

  نصیرمهرین “چگونگی قسمتی از وقایع ارگ“، نوشتۀ محترم داؤود ملکیار هنگام جمع آوری معلومات پ...

 • چگونگی قسمتی از وقایع ارگ

  چگونگی قسمتی از وقایع ارگ

  داؤود ملکیار به ادامه تبصرۀ مختصر ولی بحث بر انگیزم در اوایل ماه می، اینک عصارۀ صحبت های را که با دو...

 • پرخاشگری دینی

  پرخاشگری دینی

  پیوسته به گذشته دکتر سید موسی صمیمی می سال ۲۰۱۸ – در گستره ای امپراتوری اعراب – نظر گذرا...

 • پرخاشگری دینی

  پرخاشگری دینی

  پیوسته به گذشته دکتر سید موسی صمیمی می سال ۲۰۱۸ – در گستره ای امپراتوری اعراب – نظر گذرا...

 • دارالحکمت حکیم الحکما

  دارالحکمت حکیم الحکما

  پرتونادری پردۀ نخست: جماعتی از حکیمان روزی به دارالحکمت به دیدار حکیم الحکمای روزگار رفتند تا مناظره...

 • این “دموکراسی . . .؟”

  این “دموکراسی . . .؟”

  نصیرمهرین در اکتبر 2005 ، نبشته یی را با عنوان پرسش آمیز” این دموکراسی ره به کجا می برد؟”...

آخرین مطالب

 • گزینه هایی از زنده یاد عفیف باختری

  گزینه هایی از زنده یاد عفیف باختری

  چرخشم دور تو جُز دایرۀ درد، چی بود؟ آن‌همه پیش‌روی… بعد عقب‌گرد، چی بود؟ هدف ... بیشتر بخوانید »
 • ای سرزمین من! 

  ای سرزمین من! 

 • دلسردی

  دلسردی

 • بیدروغ با خودم …

  بیدروغ با خودم …

 • ما و آزادی

  ما و آزادی

 • ماه

  ماه

شب سنگ شد و ماند

شب سنگ شد و ماند

شب

شب

پویا فاریابی

پویا فاریابی

صبح آزادی

صبح آزادی

رنجهای مقدس

رنجهای مقدس

کاریز

کاریز

پردهءشانزدهم

پردهءشانزدهم

سنگفرش

سنگفرش

غیر ممکن است

غیر ممکن است

نیزاران

نیزاران

دنیای ما

دنیای ما

پشت تنهایی

پشت تنهایی

آبِ کابل

آبِ کابل