تازه ها :

آخرین مطالب

 • ای سرزمین من! 

  ای سرزمین من! 

  پرتونادری  ای زخم‌های باز تو فواره‌های خون باغ کدام عاطفه تاراج می‌شود چون روی دامنت ... بیشتر بخوانید »
 • دلسردی

  دلسردی

 • بیدروغ با خودم …

  بیدروغ با خودم …

 • ما و آزادی

  ما و آزادی

 • ماه

  ماه

 • سه سروده از برگهٔ وزین غزل فارسی

  سه سروده از برگهٔ وزین غزل فارسی

شب سنگ شد و ماند

شب سنگ شد و ماند

شب

شب

پویا فاریابی

پویا فاریابی

صبح آزادی

صبح آزادی

رنجهای مقدس

رنجهای مقدس

کاریز

کاریز

پردهءشانزدهم

پردهءشانزدهم

سنگفرش

سنگفرش

غیر ممکن است

غیر ممکن است

نیزاران

نیزاران

دنیای ما

دنیای ما

پشت تنهایی

پشت تنهایی

آبِ کابل

آبِ کابل